Dataskyddsförordningen (GDPR)

SPARRIS REKLAM & DESIGN är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas av företaget. Personuppgifter som lämnas till SPARRIS REKLAM & DESIGN kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till ombud eller underleverantörer som SPARRIS REKLAM & DESIGN anlitat för att fullgöra förpliktelser i ingångna avtal. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela SPARRIS REKLAM & DESIGN detta. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas.

Följande uppgifter sparas i kundlistan
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Datum när intresse visades
• Journal över kontakt mellan intressent och SPARRIS REKLAM & DESIGN  
• På vilket sätt kontakt knöts
• Eventuell information om årsförbrukning, huvudsäkring, taklutning och kvalitet 
Följande uppgifter sparas så länge kunden visar intresse för
SPARRIS REKLAM & DESIGNS tjänster och produkter. Kontaktuppgifterna kan komma från frågeformulär på webbplats

GDPR Sparris reklam & design

Har du frågor angående GDPR eller vill ta bort dina kontaktuppgifter? Mejla till fredrik@sparrisreklam.se så hjälper vi dig.